Sunday, 29 January 2023

ปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาประนีประนอม คือ “สัญญานรก” ที่มอบให้หลังผิดนัดชำระบัตรเครดิต

เมื่อมีการทวงหนี้บัตรเครดิตช่วงแรกๆ ทางสถาบันการเงินหรือบริษัทกฎหมายรับทวงหนี้มักจะยื่นข้อเสนอที่มาในรูปแบบสัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาประนอมหนี้ หรือสัญญาปรับโครงสร้างนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สัญญานรก” หรือ “สัญญาทาส” ทำไมถึงเรียกแบบนี้ มาดูกัน

ปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาประนีประนอม คือ “สัญญานรก” ที่มอบให้หลังผิดนัดชำระบัตรเครดิต

สัญญานรก ก็คือสัญญาที่สถาบันการเงินนั้นหยิบยื่นให้กับลูกหนี้บัตรเครดิต หลังจากที่ลูกหนี้นั้นหยุดชำระหนี้ไปแล้วประมาณช่วง 2-4 เดือน โดยทางสถาบันการเงินจะเสนอดอกเบี้ยราคาพิเศษ พร้อมการผ่อนชำระระยะยาวให้กับลูกหนี้ และยอดผ่อนต่อเดือนนั้นต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนลูกนี้แทบจะตอบตกลงรับข้อเสนอ สัญญาทาสตัวนี้จะมาพร้อมกับชื่อหัวสัญญาน่าฟังต่างๆ มากมาย แต่ถ้าอ่านเนื้อหาแล้วจะรู้ว่ามันก็คือสัญญานรกดีๆ นี้เอง


แล้วสัญญาประนอมหนี้ตัวนี้มันดียังไง ?


  • การผ่อนจ่ายต่องวดน้อยกว่าสัญญาบัตรเครดิต
  • ระยะเวลาผ่อนนาน
  • ยอดดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม ยกตัวอย่าง สถาบันการเงินเสนอรวมหนี้ระหว่างบัตรเครดิตและบัตรเงินสดเข้าด้วยกัน บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าดอกเบี้ยจากบัตรเครดิต หรือบัตรเงินสดอย่างแน่นอน
  • ไม่มีเจ้าหน้าที่โทรมาทวงเงินให้รู้สึกอับอาย
  • คนในครอบครัวหรือคนข้างบ้านไม่รู้

มีข้อดีแล้ว ย่อมมีข้อเสีย


  • อย่างแรกเลยเมื่อเราตกลงทำสัญญาตัวนี้ถือว่าเราได้ทิ้งสัญญาเก่าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาบัตรเครดิต หรือสัญญาบัตรเงินสด
  • เป็นการรวมยอดหนี้ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช้ยอดหนี้ตามวงเงินบัตร นั่นหมายถึง ยอดต้นเงิน รวมกับดอกเบี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดเข้ามาไว้ด้วยกันบวกดอกเบี้ยอีก 15% ต่อปี
  • หากลูกหนี้อิดออดไม่ยอมจ่ายหนี้เหมือนครั้งยังเป็นสัญญาบัตรเครดิต สถาบันการเงินแทบจะไม่ต้องส่งบริษัททวงหนี้ตามทวง สามารถให้ทนายฟ้องศาลได้เลย เพราะสัญญาตัวนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แทบที่จะไม่มีข้อโต้แย้งได้เลย ไม่เหมือนกับสัญญาบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดที่แฝงไปด้วยดอกเบี้ยมหาโหดมากมายเอาไว้
  • นอกจากนี้ในเรื่องอายุความ เมื่อเปลี่ยนสัญญาอายุความเริ่มนับใหม่อีกครั้ง ไม่เพียงแค่นั้นอายุความที่บังคับเป็นสัญญาสินเชื่อ (รวมสัญญาบัตรเงินสด) มีอายุความ 5 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 (2))หรืออาจจะหนังกว่านั้นเป็นสัญญาเงินกู้มีอายุความ 10 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30) ซึ่งหากเป็นบัตรเครดิตอายุความจะมีเพียง 2 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (7)) เท่านั้น
  • การขอ Hair Cut เมื่อลูกหนี้ยอมรับสัญญานรกตัวนี้แล้ว เป็นเรื่องยากที่สถาบันการเงินจะยอมให้ส่วนลด เพราะว่าสัญญาใหม่ตัวนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แล้วทางสถาบันการเงินจะยอมลดให้ไปเพื่ออะไร ?