Monday, 30 January 2023

ฤกษ์ออกรถ 2564 ดวงดี เป็นศิริมงคล

04 Apr 2021
2650

ใครที่กำลังจะออกรถ หรือมีกำหนดการไปรับรถ ฤกษ์ออกรถ 2564 เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องควรดูไว้สักนิดเพื่อเสริมดวงให้ดี เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับปี 2564 นี้มีวันไหนบ้าง ของแต่ละเดือนไปดูกันเลย

เดือน มกราคม 2564

 • วันเสาร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.

เดือน มีนาคม 2564

 • วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.

เดือน เมษายน 2564

 • วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.

เดือน พฤษภาคม 2564

 • วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.

เดือน มิถุนายน 2564

 • วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.

เดือน กรกฎาคม 2564

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.

เดือน สิงหาคม 2564

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 17:00-18:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.

เดือน กันยายน 2564

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 17:00-18:59 น.

เดือน ตุลาคม 2564

 • วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.

เดือน พฤศจิกายน 2564

 • วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 13:00-14:59 น.

เดือน ธันวาคม 2564

 • วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 15:00-16:59 น.
 • วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลามงคล คือ 09:00-10:59 น.

และนี่ก็เป็นทั้งหมดของฤกษ์ออกรถ 2564 ที่จะช่วยให้เราสามารถออกรถได้อย่างเป็นศิริมงคลพร้อมเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เอารถออกจากโชว์เริ่มเป็นการเริ่มต้นใหม่กับรถคันนั้นๆ

ดูฤกษ์แต่งงานปี 2564 คลิ๊กที่นี่

ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่