Monday, 30 January 2023

วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ปี 2564

27 Jul 2021
2621

วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ปี 2564 เป็นฤกษ์​ยามในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความเชื่อของคนไทยมายาวนาน วันไหนควรทำอะไร วันไหนไม่ควรทำอะไร วันนี้จะพามาชำแหละรายละเอียด พร้อมกับช่วงวันเวลาต่างๆ ของปี 2564วันธงชัย (วันแห่งชัยชนะ)

เป็นวันที่เหมาะกับการเปิดร้าน เปิดกิจการ การขึ้นบ้านใหม่ การทำงานมงคล รวมไปถึงฤกษ์ของการแต่งงาน

ฤกษ์งามยามดีของวันธงชัย

 • ช่วง 1 มกราคม 2564 – 15 เมษายน 2564 คือ วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.30 น. และ 03.00 – 04.30 น.
 • ช่วง 16 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 คือ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.30 น. และ 18.00 – 19.30 น.


วันอธิบดี (วันแห่งความเป็นใหญ่)

เป็นวันแห่งความเป็นใหญ่ มีความหมายถึง อำนาจ บารมี การเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง การเปิดห้างร้าน กิจการ รวมถึงการตั้งโต๊ะทำงาน หรือเป็นช่วงเวลาแรกที่จะเข้าไปในสถานที่ทำงาน


ฤกษ์งามยามดีของวันอธิบดี

 • ช่วง 1 มกราคม 2564 – 15 เมษายน 2564 คือ วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 09.00 น. และ 19.00 – 21.00 น.
 • ช่วง 16 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 คือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 10.30 น. และ 21.00 – 22.30 น.

 • วันอุบาทว์ (วันอัปมงคลชั่วร้าย)

  มีความหมายที่ไม่ดี เป็นอัปมงคล เป็นวันที่มีเคราะห์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องวัน ถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องวันไม่ได้จริง ๆ ให้หลีกเลี่ยงเวลาที่ไม่ดี

  ฤกษ์งามยามไม่ดีของวันอุบาทว์

 • ช่วง 1 มกราคม 2564 – 15 เมษายน 2564 คือ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. และ 01.30 – 03.00 น.
 • ช่วง 16 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 คือ วันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 18.00 น. และ 04.30 – 06.00 น.

 • วันโลกาวินาศ (วันอันตรายสูญสิ้น)

  มีความหมายไม่ดีเช่นเดียวกันวันอุบาทว์ แต่แตกต่างเรื่องความอัปมงคลเท่านั้น

  ฤกษ์งามยามไม่ดีของวันโลกาวินาศ

 • ช่วง 1 มกราคม 2564 – 15 เมษายน 2564 คือ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.00 น. และ 01.30 – 03.00 น.
 • ช่วง 16 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 คือ วันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 16.30 น. และ 03.00 – 04.30 น.
 • สีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ถูกโฉลก เสริมดวง เสริมราศรี พาเฮง ตลอดปี 2564

  “สีรถถูกโฉลก” ปี 2564 เป็นมงคล เสริมดวง พารวย ตามวันเกิด

  ฤกษ์ออกรถ 2564 ดวงดี เป็นศิริมงคล

  ฤกษ์แต่งงาน ปี 2564

  ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565