Monday, 30 January 2023

วิธียืมเงินดีแทค (Dtac)

วิธียืมเงินดีแทค (Dtac) เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีบริการใจดีมากมายให้กับลูกค้าเลือกใช้บริการ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

บริการใจดีช่วยค่ายา

ไม่สบายให้ดีแทคช่วยค่ายา ซื้อยาได้สูงสุด 300 บ. กับร้านยาใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอในการทำรายการสั่งซื้อ (โดยคำนวนภายหลังจากหักยอดหนี้คงค้างจากบริการใจดีให้ยืม/เน็ต) และมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ทำคำสั่งซื้อ
 • สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status), เป็นผู้ใช้บริการที่มีระยะการใช้บริการมากกว่า 90 วัน และไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ อ้างอิงข้อมูลตามระบบดีแทค ณ วันที่ทำคำสั่งซื้อ- สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) และ/หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ อ้างอิงข้อมูลตามระบบดีแทค ณ วันที่ทำคำสั่งซื้อ
 • หลังจากการซื้อสำเร็จแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสรับสิทธิคูปองค่ายา (e-voucher) ทาง SMS
 • คูปองค่ายา (e-voucher) ใช้ได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรหัสรับสิทธิคูปองค่ายา (e-voucher) ทาง SMS
 • รับสิทธิซื้อคูปองค่ายา (e-voucher) ได้ 2 ครั้ง/เดือน/ราคาคูปอง โดย 1 รหัสจะสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ
 • เงื่อนไขการใช้งานคูปองค่ายา (e-voucher) เป็นไปตามที่เจ้าของคูปองค่ายา (e-voucher) กำหนด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://static.easysunday.com/dtac/t&c_sunday-pharmacy-privilege
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • โปรดตรวจสอบสิทธิในการซื้อสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าทุกครั้ง โทร.1678
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์และใช้บริการ

 1. สิทธิประโยชน์ร้านขายยาจากซันเดย์ มอบส่วนลดสำหรับการซื้อยารักษาโรค ที่อนุญาตให้มีการจำหน่าย ณ ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยเภสัชกร ภายในเครือข่ายร้านขายยาของซันเดย์ทั่วประเทศ
 2. โรค/อาการที่สามารถจ่ายยาได้ มีดังนี้
  1. อาการที่เกี่ยวข้องกับ ตา หู คอ จมูก (เช่น เจ็บคอ ไอ มีไข้ ภูมิแพ้)
  2. อาการเจ็บ ปวด และมีไข้
  3. อาการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย แผลในกระเพาะอาหาร ริดสีดวงทวาร
  4. อาการทางผิวหนัง เช่น การติดเชื้อทางผิวหนัง โรคติดเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte โรคผิวหนังอักเสบ ลมพิษ และโรคทางผิวหนังอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความสวยงาม การรักษาสิว การกะตุ้นผิวขาว ฯลฯ
  5. อาการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ภาวะกระดูกพรุน ภาวะกระดูกและข้อเสื่อม เก๊าท์
 3. โรคที่สามารถจ่ายยาได้ โดยต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น
  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. โรคหอบหืด
 4. รหัสรับสิทธิจะถูกส่งให้ทาง SMS เท่านั้น โดย 1 รหัสจะสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินหลังจากได้รับรหัสทาง SMS เรียบร้อยแล้ว
 5. รหัสรับสิทธิ 1 รหัส สำหรับการจ่ายยาเพียง 1 โรค/อาการ และปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสมตามดุลพินิจของเภสัชกรที่ทำการจ่ายยาเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถซื้อเพื่อกักตุน หรือเพื่อรักษาอาการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่ต้องการใช้ยาเพื่อรักษาเป็นหลักได้
 6. รหัสรับสิทธิ ใช้เพื่อซื้อยารักษาโรคเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อซื้อ
  1. เวชภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ยารักษาโรค เช่น สำลี หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ ฯลฯ
  2. อาหารเสริม วิตามิน เพื่อความสวยงาม (รวมถึงยารักษาสิว ฝ้า กระ ฯลฯ) ยาลดความอ้วน
  3. สมุนไพร หรือยาบำรุงร่างกาย
 7. รหัสรับสิทธิ มีอายุ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับรหัสทาง SMS โดยรหัสจะหมดอายุในเวลา 23:59 ของคืนวันที่ 7 หากรหัสนั้นไม่ได้มีการใช้งานก่อนวันและเวลาที่หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการขอคืนเงิน หรือ เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์อื่นใดย้อนหลังได้ในทุกกรณี
 8. ดุลพินิจในการจ่ายยา เป็นสิทธิขาดของเภสัชกรผู้ให้คำปรึกษาแต่เพียงผู้เดียว โดยจะพิจารณาจ่ายยาตามความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรเท่านั้น โดยหากไม่ตรวจพบอาการที่จำเป็นต้องใช้ยา หรือพิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการจ่ายยา เภสัชกรอาจปฏิเสธการจ่ายยาโดยไม่จำเป็น โดยลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิอื่นใดทดแทนได้
 9. ผลกระทบหรืออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรและร้านขายยา โดยบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้ยาผิดประเภท การใช้ยาเกินขนาด หรือผลข้างเคียงจากการแพ้ยา บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการสิทธิประโยชน์ในการออกรหัสรับสิทธิและประสานงานระหว่างร้านยาและลูกค้าเท่านั้น
 10. ซันเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้รหัสฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคโดยสุจริต

บริการใจดี ต่อโปรให้นะ

หมดปัญหาซื้อโปรเสริมไม่ผ่านเพราะเงินไม่พอ สมัครครั้งเดียว ระบบจะยืมและซื้อให้ทันที

วิธีการสมัคร

 • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *115#
 • เมื่อซื้อโปรเสริมหรือต่ออายุโปรเสริมรายสัปดาห์และรายเดือนอัตโนมัติแล้วยอดเงินไม่เพียงพอผ่าน ช่องทางใด ๆ ของ ดีแทค จะได้รับข้อความแนะนำการสมัครใช้บริการ
 • ยกเลิกบริการ กด *115*1#

อัตราค่าบริการ

 • ยืม 10, 20, 30 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท
 • ยืม 40,50 บาท ค่าธรรมเนียม 3 บาท
 • ยืม 60 บาท ค่าธรรมเนียม 4 บาท
 • ยืม 70, 80 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ยืม 90, 100 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • สำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงินที่มียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้บริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
 • ทุกครั้งที่ สมาชิกบริการใจดีต่อโปรให้นะ มีเงินเหลือไม่พอสำหรับการซื้อโปรเสริม หรือต่ออายุโปรเสริมรายสัปดาห์และรายเดือนอัตโนมัติ หากสมาชิกบริการมีวงเงินใจดีให้ยืมคงเหลือเพียงพอระบบจะยืมเงินส่วนที่ขาดพร้อมสมัคร/ต่ออายุการใช้งานโปรเสริมที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ
 • ยอดเงินที่ยืมผ่านบริการ “ใจดี ต่อโปร ให้นะ” เป็นไปตามที่ระบบกำหนดให้ ซึ่งระบบจะเติมเงินตามจำนวนส่วนที่ขาดใกล้เคียงกัน เป็นหลักสิบโดยปัดเศษขึ้น จากบริการใจดีให้ยืม (ไม่เพิ่มวันใช้งาน) และส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินและสมัครโปรเสริม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำรายการ
 • เมื่อเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะตัดเงินที่ยืมพร้อมค่าธรรมเนียม โดยระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
 • ณ วันที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย และต้องมีวงเงินให้ยืมคงเหลือที่สามารถยืมได้ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริการใจดีให้ยืมเน็ต

เน็ตหมด เงินไม่มี ยืมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดได้ทันที โทรปุ๊บ เน็ตก็มาปั๊บ

วิธีการสมัคร

 • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *111# 

อัตราค่าบริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • 35 บาท (แพ็กเกจ 24 ชั่วโมง ค่าแพ็กเกจ 32 บาท ค่าธรรมเนียม 3 บาท)
 • 12 บาท (แพ็กเกจ 6 ชั่วโมง ค่าแพ็กเกจ 10 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท)

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการที่จะสามารถสมัครบริการได้ ต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้หมายเลขที่จะขอรับบริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
 • เมื่อสมัครสำเร็จ ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลืออยู่ในระบบอย่างน้อย 32 บาท) หรือ  6 ชั่วโมง(ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลืออยู่ในระบบน้อยกว่า 32 บาทแต่ไม่น้อยกว่า 10 บาท) โดยเริ่มใช้บริการได้เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการใช้บริการจากระบบ
 • ขณะสมัครบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่สมัครใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีวงเงินยืมคงเหลือที่สามารถยืมได้ตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไป
 • การสมัครบริการใจดีให้ยืมเน็ต ไม่มีการเพิ่มวันใช้งาน
 • เมื่อผู้ใช้บริการสมัครบริการสำเร็จแล้ว ในการเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะทำการตัดเงินที่เติม 35  หรือ 12  บาทตามแพ็กเกจที่ลูกค้ายืม เป็นค่าบริการ โดยระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • หากผู้ใช้บริการทำการยกเลิกบริการใจดีให้ยืมเน็ต จะมีผลเป็นการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากบริการนี้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์, บิททอร์เรนต์ ,ฮอตสปอต หรือการรับส่งไฟล์ที่อาจส่งผลต่อการใช้งานโดยรวม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม

บริการใจดีให้ยืม

บริการยืมค่าโทรฉุกเฉิน จ่ายคืนเมื่อเติมเงิน คืนเงินไม่ครบ ก็สามารถยืมเงินเพิ่มได้อีก

วิธีใช้งาน

 • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *110* ค่ายืมที่ต้องการ (หลักสิบ เช่น 10,20)# หรือ กด *110# เพื่อยืม 40 บาท
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1010
 • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
 • ตรวจสอบจำนวนเงินที่สามารถยืมได้ กด *110*0#

อัตราค่าบริการ

 • ยืม 10 ,20 ,30 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท
 • ยืม 40,50 บาท ค่าธรรมเนียม 3 บาท
 • ยืม 60 บาท ค่าธรรมเนียม 4 บาท
 • ยืม 70 ,80 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ยืม 90,100 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท
 • ยืม 110 บาท ค่าธรรมเนียม 7 บาท
 • ยืม 120,130 บาท ค่าธรรมเนียม 8 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไปนับแต่เปิดใช้บริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักตั้งแต่ 0 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดเงินที่ต้องการยืมได้ตามที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
 • ระบบจะเติมเงินตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการทำรายการเข้ามา โดยไม่เพิ่มวันใช้งาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามยอดเงินที่ทำการยืมต่อครั้ง โดยค่าบริการจะถูกหักหลังการเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม