Monday, 30 January 2023

“สีรถถูกโฉลก” ปี 2564 เป็นมงคล เสริมดวง พารวย ตามวันเกิด

เร่เข้ามา เร่เข้ามา ใครที่กำลังมีแพลนออกรถใหม่ในปี 2564 ก่อนจะตัดสินใจเลือกสีรถ ถ้าได้อ่านบทความนี้ก่อนรับรองได้เลยว่าจะได้สีรถถูกโฉลก เป็นมงคลกับชีวิต เสริมดวงและพารวย ตามวันเกิดของเรา

สีรถถูกโฉลก

สีรถสำหรับคนเกิดวันจันทร์

สีถูกโฉลก ได้แก่

 • สีเขียว เหมาะสำหรับคนในแวดวงข้าราชการ หรือคนเป็นหัวหน้า เพราะจะช่วยเสริมในเรื่องอำนาจ วาสนา บารมี เกียรติยศ ไปจนถึงหน้าที่การงาน การบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้องยำเกรง
 • สีชมพู จะช่วยเสริมคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูดี
 • สีฟ้า ช่วยในเรื่องการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
 • สีทอง สำหรับคนที่ต้องการเสริมเสน่ห์ ได้รับความเอ็นดูและเมตตาจากผู้ใหญ่ ใครเห็นก็รัก
 • สีน้ำเงิน โชคลาภ เงินทอง เสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูและเมตตา
 • สีเหลืองแก่ ช่วยเสริมในเรื่องความมั่นคงด้านการเงิน
 • สีส้ม ช่วยในเรื่องความมั่นคงด้านการเงิน
 • สีดำ ช่วยเรื่องความแคล้วคลาดจากอันตราย และอุบัติเหตุ
 • สีม่วง ช่วยในเรื่องความไหลลื่น ทำอะไรก็สะดวกไปหมด

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีแดง

สีรถสำหรับคนเกิดวันอังคาร

สีถูกโฉลก ได้แก่

 • สีแดง ช่วยในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู
 • สีชมพู ช่วยในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู
 • สีม่วง ช่วยในเรื่องโชคลาภ วาสนา
 • สีดำ เพื่มอำนาจ บารมี เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพ
 • สีทอง ช่วยเรื่องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ
 • สีส้ม ช่วยเรื่องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ
 • สีบรอนซ์ ช่วยในเครื่องความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจ
 • สีเทา ช่วยในเครื่องความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจ
 • สีเขียว ความไหลลื่นไร้ปัญหา คู่แข่งไม่สามารถทำอะไรได้
 • สีน้ำตาล ช่วยเรื่องความมั่นคงทางการเงิน

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีเหลือง
 • สีขาว

สีรถสำหรับคนเกิดวันพุธ

แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ คนเกิดวันพุธ กลางวัน และคนเกิดวันพุธ กลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางวัน (06.01 – 18.00 น.)

สีถูกโฉลก ได้แก่

 • สีเขียว ช่วยหนุนเสริมในเรื่องความรักความเมตตา มีเสน่ห์
 • สีขาว ช่วยในเรื่องของการได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ด้านหน้าที่การงานรวมไปถึงด้านชีวิต
 • สีเหลือง ช่วยในเรื่องของการได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ด้านหน้าที่การงานรวมไปถึงด้านชีวิต
 • สีน้ำเงิน หนุนเสริมเรื่องความเคารพนับถือจากคนรอบข้าง
 • สีฟ้า หนุนเสริมเรื่องความเคารพนับถือจากคนรอบข้าง
 • สีดำ ช่วยในเรื่องความลื่นไหล ผ่านอุปสรรค คู่แข่งไม่มี
 • สีน้ำตาล หนุนเสริมเรื่องเกียรติยศ อำนาจ ความมีชื่อเสียงด้านหน้าที่การงาน การบังคับบัญชา
 • สีทอง หนุนเสริมเรื่องเกียรติยศ อำนาจ ความมีชื่อเสียงด้านหน้าที่การงาน การบังคับบัญชา
 • สีเทา ช่วยเรื่องความแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและอันตราย
 • สีบรอนซ์ ช่วยเรื่องความแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและอันตราย
 • สีม่วง เสริมในเรื่องโชคลาภ บารมี วาสนา

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีส้ม
 • สีชมพู

คนเกิดวันพุธกลางคืน (18.01 – 06.00 น.)

สีถูกโฉลก ได้แก่

 • สีแดง ช่วยเสริมเรื่องวาสนา โชคลาภ บารมี
 • สีน้ำตาล ช่วยเสริมเรื่องวาสนา โชคลาภ บารมี
 • สีน้ำเงิน ช่วยเสริมเรื่องความราบรื่น ลื่นไหล แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
 • สีฟ้า ช่วยเสริมเรื่องความราบรื่น ลื่นไหล แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
 • สีชมพู ช่วยเสริมเรื่องความน่าเชื่อถือ
 • สีดำ ช่วยเสริมด้านหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า
 • สีเทา ช่วยเสริมเรื่องความแคล้วคลาดจากอันตรายและอุบัติเหตุ
 • สีบรอนซ์ ช่วยเสริมเรื่องความแคล้วคลาดจากอันตรายและอุบัติเหตุ
 • สีม่วง ช่วยเสริมเรื่อมผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ด้านหน้าที่การงาน

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีทอง
 • สีส้ม

สีรถสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

สีที่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีขาว เสริมเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้าง
 • สีส้ม เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี
 • สีทอง เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี
 • สีแดง เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีฟ้า เสริมเรื่องโชคลาภ วาสนา บารมี
 • สีเทา เสริมเรื่องการความไหล่ลื่น ความสะดวก การไม่มีอุปสรรค
 • สีบรอนซ์ เสริมเรื่องการความไหล่ลื่น ความสะดวก การไม่มีอุปสรรค
 • สีเขียว เสริมเรื่องการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู ด้านหน้าที่การงาน

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีม่วง
 • สีดำ
 • สีน้ำเงิน

สีรถสำหรับคนเกิดวันศุกร์

สีที่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีดำ เสริมเรื่องการความไหล่ลื่น ความสะดวก การไม่มีอุปสรรค
 • สีเขียว เสริมเรื่องความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
 • สีน้ำตาล เสริมเรื่องโชคลาภ วาสนา บารมี
 • สีแดง เสริมเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สีทอง เสริมเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สีแดง เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีชมพู เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีเหลือง เสริมเรื่องการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู ด้านหน้าที่การงาน
 • สีฟ้า เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี
 • สีน้ำเงิน เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีม่วง
 • สีบรอนซ์
 • สีเทา

สีรถสำหรับคนเกิดวันเสาร์

สีที่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีเทา เสริมเรื่องโชคลาภ วาสนา บารมี
 • สีบรอนซ์ เสริมเรื่องโชคลาภ วาสนา บารมี
 • สีแดง เสริมเรื่องความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
 • สีดำ เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี
 • สีม่วง เสริมเรื่องความรักความเมตตา โชคลาภ ความมีบารมี
 • สีน้ำเงิน เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีฟ้า เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีชมพู เสริมเรื่องการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู ด้านหน้าที่การงาน
 • สีทอง เสริมเรื่องการความไหล่ลื่น ความสะดวก การไม่มีอุปสรรค
 • สีเหลือง เสริมเรื่องการความไหล่ลื่น ความสะดวก การไม่มีอุปสรรค

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีส้ม
 • สีเขียว

สีรถสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

สีที่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีเขียว เสริมเรื่องความรักความเมตตา การอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรอบข้าง
 • สีดำ เสริมเรื่องเงินทอง ความนับหน้าถือตา
 • สีบรอนซ์ เสริมเรื่องเสน่ห์ เมตตา การสนับสนุนเกื้อกูล
 • สีเทา เสริมเรื่องเสน่ห์ เมตตา การสนับสนุนเกื้อกูล
 • สีทอง เสริมเรื่องเสน่ห์ เมตตา การสนับสนุนเกื้อกูล
 • สีแดงเลือดหมู เสริมเรื่องบารมี มีราศรี วาสนา ผู้คนนอบน้อม
 • สีม่วง การเงิน ความนับถือไว้วางใจ
 • สีขาว เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
 • สีครีม เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

สีที่ไม่ถูกโฉลก ได้แก่

 • สีน้ำเงิน
 • สีฟ้า

นี่ก็เป็นทั้งหมดของสีรถที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในแต่ละวัน ช่วยเสริมเรื่องดวง บารมี เงินทอง หน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี คนเลือกรถ รถเลือกคน เมื่อได้ที่ตามต้องการแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือ ฤกษ์งามยามดีในการออกรถ สามารถดูประกอบได้ที่นี่