Sunday, 29 January 2023

“เราชนะ” รอบที่ 2 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง?

หลายคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเยียวยาโควิด-19 “เราชนะ” รอบที่ 2 กันมาบ้างแล้ว แต่วันนี้จะพามาดูกันให้หายข้องใจว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ลงทะเบียนอย่างไร

เราชนะ

เมื่อ 21 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาได้มีข่าวออกมาว่า มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการว่า

  1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการเราชนะ จาก กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็น กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท
  2. ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จาก สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

จากการอนุมัติหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาใหม่ จำนวน 2.4 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์รับเงิน 7,000 บาท จากโครงการเราชนะ

แต่นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้อธิบายว่า สิทธิที่เพิ่มมา 2.4 ล้านคน เป็นกรอบวงเงิน 3 พันล้านบาทนั้น เกิดจากตอนแรกที่ตั้งเป้าไว้ 31.1 ล้านคน พอลงทะเบียนจริง มีผู้เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ สูงกว่ากลุ่มเป้าหมายตอนแรกที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ทางกระทรวงการคลัง คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง และลงทะเบียนยังไง? สรุป โครงการ “เราชนะ” รอบ 2 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคือ ประชาชนที่ลงทะเบียนในรอบแรกแล้ว วงเงินที่เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงการเสนอปรับวงเงินให้สอดคล้องเท่านั้น ไม่ใช่การเตรียมการเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูล : Thaiger