Monday, 30 January 2023

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ประกันจ่ายหรือไม่ ?

ใบขับขี่ถือว่าเป็นเอกสารที่คนขับรถขับราจะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาที่ขับขี่ยานพาหนะ เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วไม่มีใบขับขี่ หรือไม่ได้พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองหรือไม่ วันนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่า

ขั้นแรกจะต้องแยกก่อนว่า เรานั้นเป็น ฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก


กรณีเป็นฝ่ายถูก

กรณีนี้ไม่มีอะไรมาก หากเราเป็นฝ่ายถูก ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นไหนก็ตาม แม้ว่าเราจะไม่มีใบขับขี่ หากคู่กรณีมีประกันภัย บริษัทประกันของคู่กรณีก็จะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายให้ หากคู่กรณีไม่มีประกัน บริษัทประกันของเราจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้ แล้วไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับคู่กรณีอีกที


กรณีเป็นฝ่ายผิด

กรณีเราเป็นฝ่ายผิด จะแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

1.ไม่ได้พกใบขับขี่ กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดแต่ดันลืมพกใบขับขี่มาด้วย จะต้องแสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีใบขับขี่จริงๆ เช่น โชว์ภาพถ่าย เปิดจากแอปพลิเคชั่นให้ดู หรือสำเนาเอกสาร หากสามารถแสดงได้ก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งเราและคู่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยเราด้วย

2.กรณีมีใบขับขี่ ไม่ต้องคิดมาประกันภัยให้ความคุ้มครองอย่างแน่นอน

3.กรณีใบขับขี่หมดอายุ หรือถูกยึดใบขับขี่ กรณีนี้ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน แต่ต้องยืนยันว่ามีใบขับขี่อยู่จริง เช่น การโชว์ภาพถ่าย เปิดจากแอปพลิเคชั่นให้ดู หรือสำเนาเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยแต่ละชั้น

4.กรณีไม่มีใบขับขี่ สำหรับกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองกรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับเราและคู่กรณี แต่จะให้ความคุ้มครองกับบุคคลภายนอก


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?