Monday, 30 January 2023

6 สัญญาณเตือน “โรคซึมเศร้า” ในวัยรุ่น

โรคซึมเศร้าในยุคปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว หลังจากที่เมื่อก่อนนั้นผู้คนไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากนัก ด้วยเพราะยังไม่มีศึกษาและให้ข้อมูลอย่างจริงจัง แต่วันนี้เรามาดู 6 สัญญาณเตือนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันดีกว่า จะได้เอาไปสำรวจตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ แล้วจะได้พบแพทย์รักษาได้ทันโดยเฉพาะวัยรุ่น

  1. อารมณ์เปลี่ยนแปลง

ในคนทั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่ เรามักจะนึกว่าเขาเศร้า ไม่มีความสุข เบื่อหน่าย ส่วนในวัยรุ่นอาจจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได้ หงุดหงิดง่าย นี่อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ แต่ก็มีอาการอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ นั่นก็คือ เศร้า เบื่อหน่าย เซ็ง ไม่อยากทำอะไร

2. เก็บเนื้อเก็บตัว

จากเดิมมักจะออกมาทำกิจกรรมด้วยกัน เดินช้อปปิ้งด้วยกัน ทานอาหารด้วยกัน หรือว่าไปบ้านเพื่อน สังสรรค์กับเพื่อน กลับกลายเป็นไม่ออกไปไหน อยู่ในห้องคนเดียว ไม่อยากให้ใครมายุ่ง

3. ผลการเรียนแย่ลง

ตรงจุดนี้ก็น่าตั้งเป็นข้อสังเกตอีกย่างหนึ่งของวัยรุ่น การเรียนที่แย่ลงจะสัมพันธ์กับวัยรุ่นที่มีอาการของโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกัน

4. พฤติกรรมเสพติด

พฤติกรรมนี้รวมถึงการใช้บุหรี่ เหล้า หรือสารอื่นๆ จะต้องสังเกตว่ามีการใช้มากขึ้น หรืออาจจะเป็นการติดต่างๆ เช่น ติดเกม ติดโซเขียล เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้อาจจะสังเกตยาก เพราะว่าวัยรุ่นจะไม่ค่อยให้ผู้ปกครองรู้

5. การทำร้ายตัวเอง

อันนี้สำคัญ ที่เจอเยอะเลยก็คือ การกรีดข้อมือ การทำแบบนี้อาจจะทำเพื่อให้เจ็บเฉยๆ หรือให้อยากตาย ถ้าเห็นการกระทำเหล่านี้ควรที่จะทำการพบแพทย์และรักษาอย่างเร่งด่วน

6. อาการทางกาย

อาการปวดต่างๆ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ไปหาหมอแล้วก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากอะไร แบบนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกัน


พื้นฐานสำคัญในการสังเกตอาการของวัยรุ่น เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พ่อแม่จะต้องรู้ว่าเดิมทีตอนที่ยังเป็นเด็กปกตินั้น เขาใช้ชีวิตอย่างไร ใช้สารเสพติดไหม มีอาการป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือไม่ ควรรู้และสำรวจพฤติกรรมของลูกตัวเองว่าเป็นอย่างไร

สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้าทั้ง 6 ข้อ นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาวินิจฉัยเวลาแพทย์ทำการวินิจฉัยโรคเพียงแต่ว่า เป็นการถอดออกมาจากการพบเจอ หรือจากข้อที่แพทย์ที่ต้องเอามาวินิจฉัย

ส่วนสัญญาณเตือนไหนอันตรายและต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด คือ “การทำร้ายตัวเอง” นั่นคือวิธีการที่ชัดเจนที่สุดที่วัยรุ่นหรือเด็กคนนั้นพยายามที่จะบอกจะสื่อออกมาว่าไม่ไหวแล้ว