Monday, 30 January 2023

วิธีเซ็น “สำเนาถูกต้อง” บัตรประชาชนให้ปลอดภัยไร้กังวล

การเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสำคัญ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การสมัครงาน การติดต่อราชการ หรือการทำสัญญาต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรามาดูวิธีการกันว่าจะเซ็น “สำเนาถูกต้อง” อย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวล

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้การใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านนั้นยังคงมีความจำเป็นอยู่ในบางเรื่อง ซึ่งเอกสารเหล่านี้นั้นมีไว้เพื่อแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆ แน่นอนว่าเมื่อเรามอบให้กับบุคคลอื่นไป เอกสารเหล่านั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

หากพูดถึงบัตรประชาชนแล้ว นี่คือข้อมูลทุกอย่างของเรา หากตกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีก็จะนำความหายนะมาสู่ตัวเราได้อย่างไม่คาดคิด เช่น ถูกนำไปใช้ประกอบเอกสารกู้ยืม ถูกนำไปยื่นจดทะเบียนบริษัท ถูกนำไปแอบอ้าง เป็นต้น นอกจากนี้สำเนาบัตรประชาชนก็สำคัญเช่นเดียวกัน เรามาดูวิธีการเซ็นสำเนาถูกต้อง แบบถูกวิธีกันดีกว่า

เซ็นสำเนา-2

วิธีเซ็น “สำเนาถูกต้อง” แบบถูกวิธี

1.ขีดเส้นคู่ขนานจากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา วิธีการก็คือ ใช้ปากกาลากเส้นสองเส้น จากมุมล่างขึ้นไปมุมบนแนวเฉียง จะมีช่องเกิดขึ้นระหว่างเส้นทั้งสองเส้น

2. เขียนข้อความใช้ “เพื่ออะไร…” ลงท้ายด้วยคำว่า “เท่านั้น” พร้อมเครื่องหมาย “#” ปิดหัวท้ายข้อความ เพื่อ…ป้องกันการตามข้อความ วิธีการคือ เขียนข้อความลงบนช่องว่างระหว่างเส้นทั้งสองเส้น ว่าใช้ทำอะไร เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินเท่านั้น หรือ เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้น

3. ระบุ วัน เดือน ปี กำกับทุกครั้ง เพื่อ..ยืนยันวันที่ใช้งาน ทุกครั้งที่มีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีการลงวันที่ด้วยทุกครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารฉบับนี้มีการเซ็นเมื่อไหร่ เพราะบางอย่างมีกำหนดอายุในการทำธุรกรรม เขียนวันที่กำกับเอาไว้ด้วยดีที่สุด

4. รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อม ลงลายมือชื่อทับรูปถ่าย เพื่อ..ป้องกันการเปลี่ยนรูปถ่าย หลังจากเขียนข้อมูลตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” บริเวณด้านล่างเส้นขนาน แล้วก็อย่าลืมลงลายมือชื่อทับรูปถ่ายของเราเองด้วย เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเปลี่ยนภาพถ่าย

5. ควรใช้ปากกาหมึกสีดำลงลายมือชื่อ เหตุผลที่จะต้องใช้น้ำหมึกสีดำเขียนลงบนสำเนาบัตรประชาชนก็เพื่อป้องกันการดูดสี หากใช้ปากกาสีอื่นที่สีเส้นไม่เหมือนกับสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีดำ ผู้ไม่หวังดีบางคนมีความสามารถในการตกแต่งภาพสามารถดูสีดังกล่าวออกได้ เช่น ใช้ปากกาน้ำเงินเซ็นสำเนาถูกต้อง ก็สามารถใช้โปรแกรมดูดเส้นสีนำเงินออกเหลือเพียงสีดำ

6. ถ่ายสำเนาเพียงหน้าบัตรด้านเดียว ไม่ต้องถ่ายหลังบัตร ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนแล้ว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลรหัสกำกับบัตร สำหรับควบคุมการจ่ายบัตรให้กับหน่วยบริการของกรมการปกครองเท่านั้น มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข CVV (Card Verification Value) ด้านหลังบัตรแต่อย่างใด

ข้อสังเกต

  1. เรื่องสีของปากกา บางจังหวะอาจจะไม่มีปากกาสีดำ ก็สามารถใช้ปากกาสีน้ำเงินได้ แต่ไม่ควรใช้ดินสอ
  2. การขีดคร่อมบางที่ บางหน่วยงาน อาจจะต้องการให้มองเห็นข้อมูลบนบัตรด้วย เพื่อนำเอาไปกรอกข้อมูล ดังนั้นควรสอบถามก่อนว่าขีดคร่อมจุดใดจึงจะเหมาะสม แต่ก็ควรให้เส้นคร่อมนั้นโดนตัวสำเนาบัตรในจุดที่ไม่สำคัญ

สำหรับการเซ็น “สำเนาถูกต้อง” ในกรณีต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร สมัครบัตรเครดิต ขอสินเชื่อ ขอกู้เงินต่างๆ การสมัครงาน การสมัครเรียน หรือการใช้กับหน่วยงานราชการ วิธีการก็เช่นเดียวกันที่อธิบายไปข้างต้น เพียงแค่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้สำเนาเอกสารนี้ว่าใช้เพื่ออะไร และอย่าลืมคำว่า “เท่านั้น” ต่อท้ายด้วยทุกครั้ง เพราะหากไม่มีคำว่า “เท่านั้น” ผู้ไม่หวังดีก็จะเขียนเติมทำอย่างอื่นได้อีก และยังสามารถนำเอาไปปรับใช้กับการเซ็นสำเนาเอกสารอื่นๆ ได้อีก

และนี่ก็เป็นวิธีการเซ็น “สำเนาถูกต้อง” อย่างถูกวิธี ปลอดภัยไร้กังวล หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย รู้ไว้ใช้ว่าใส่บ่าแบกหาม ครั้งหน้าจะมีบทความอะไรน่าสนใจอีก สามารถติดตามได้ที่ Variety24Hr.com

ข้อมูล กรมการปกครอง